Home Bankacılık Archive by category Kredi kartı

Kredi kartı

Bankacılık Kredi kartı

Bankalar faiz artırımını 30 gün önce kart sahibine bildirmek zorunda

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre, Kredi kartı sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler kart hamiline hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen
Bankacılık Kredi kartı

İlk defa kart çıkartan bir kişinin limiti nasıl hesaplanır?

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre, İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, […]
Bankacılık Kredi kartı

Asgari tutar kaç ay gecikirse kart kapatılır?

Kredi Kartları yönetmeliğine göre, Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma
Bankacılık Kredi kartı

Kredi kartı kefillerinin bilmesi gereken 4 şey

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre 1) Kefil için temerrüt hali, kart hamilinin borcunun kendisine bildirilmesi ile başlar. 2) Kefalet 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun adi kefalet hükümlerine tabidir. 3) Önce asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ifasının istenemez. 4) Mevcut sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu