Home Archive by category Bankacılık

Bankacılık

Bankacılık Para

En kazıkçı yatırım fonları

Sermaye piyasalarında yatırım yapmayı “bir bilenin”, yani profesyonellerin eline bırakmanın yolu fonlardan geçiyor. Tek tek hisse senedi veya tahvil alacağınıza fon alabilirbiniz. Peki ama hangi fon? Fon şirketini seçerken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, birikiminizi yönetecek olan emeklilik fonun bu “hizmet” karşılığında sizden ne kadar ücret
Bankacılık

Bankaların müşteri sırlarını açıklamasının cezası ne?

Bankacılık Kanunu’na göre, Bankaya ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası hükmolunur.     Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca,
Bankacılık Kredi kartı

Banka, kredi kartı limitini izin almadan artırabilir mi?

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre, Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini artıramazlar. Bununla birlikte, kart çıkaran kuruluşlarca Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılması şartıyla, kart hamillerinden Kanunun 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen yer ve kanallardan alınacak genel
Bankacılık Kredi kartı

Bankalar faiz artırımını 30 gün önce kart sahibine bildirmek zorunda

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre, Kredi kartı sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler kart hamiline hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen
Bankacılık Kredi kartı

İlk defa kart çıkartan bir kişinin limiti nasıl hesaplanır?

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre, İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, […]
Bankacılık Kredi kartı

Asgari tutar kaç ay gecikirse kart kapatılır?

Kredi Kartları yönetmeliğine göre, Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma
Bankacılık Kredi kartı

Kredi kartı kefillerinin bilmesi gereken 4 şey

Kredi Kartları Yönetmeliği’ne göre 1) Kefil için temerrüt hali, kart hamilinin borcunun kendisine bildirilmesi ile başlar. 2) Kefalet 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun adi kefalet hükümlerine tabidir. 3) Önce asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ifasının istenemez. 4) Mevcut sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu